Mahnı SözləriAzərbaycan mahnı sözləri

X

Laçın mahnı sözləri

Araz axar su ilə, Dəstə-dəstə gül ilə, Mən yarımı sevirəm Şirin-şirin dil ilə Ay Laçın, can Laçın, Mən sənə qurban..

17/11/2014 with 0 Comments

Qara tellər mahnı sözləri

Qara tellər, qara tellər, Şəvə kimi qara tellər. Qıvrılanda qara tellər Yar könlümü qarət eylər. Qara tellər, qara tellər,..

17/11/2014 with 0 Comments

Qaragilə mahnı sözləri

Gəlmişəm otağına, oyadam səni, qaragiləm, oyadam səni. Nə gözəl xəlq eyləyib yaradan səni, qaragiləm, yaradan səni...

13/11/2014

Qoy gülüm gəlsin, ay nənə mahnı sözləri

Mən aşiqəm zirəsən, Zəfəransan, zirəsən. O günə qurban olum, Sən qapıdan girəsən. Qoy gülüm gəlsin, ay nənə, Qoy..

12/11/2014 with 0 Comments

Sarı gəlin mahnı sözləri

Saçın ucun hörməzlər, Gülü sulu dərməzlər, Sarı gəlin. Bu sevda nə sevdadır Səni mənə verməzlər Neynim aman, aman Neynim..

12/11/2014 with 1 Comment

Sudan gələn sürməli qız mahnı sözləri

Sudan gələn sürməli qız, Çox incidir kuzə səni, Elə naz ilə getmədəsən, Aparırlar bizə səni. Kuzəni əlindən allam,..

12/11/2014 with 1 Comment

Tello mahnı sözləri

Araz üstə, buz üstə, Tello, Kabab yanar köz üstə, Tello, Qoy məni öldürsünlər, Tello, Bir alagöz qız üstə, Tello. Aman,..

12/11/2014 with 0 Comments

Toyçular mahnı sözləri

Toyçular yar can əlində mərcan, Mən sənə heyran oy aman aman. Mən gedərəm məstanə yarim üçün fistane, Yare fistan yaraşar..

12/11/2014 with 0 Comments

Yadıma sən düşəndə mahnı sözləri

Dağlara çən düşəndə Sünbülə dən düşəndə Ruhum bədəndə oynar, Yadıma sən düşəndə. Bu qala daşlı qala, Cınqıllı,..

12/11/2014 with 0 Comments

Yar bizə qonaq gələcək mahnı sözləri

Ala gözüm aldı canım Əldən gedib tab-təvanım Sənə qurban mənim canım Yar bizə qonaq gələcək, balam Bilmirəm nə vaxt..

12/11/2014 with 0 Comments