Mahnı SözləriAzərbaycan mahnı sözləri

Faiq Ağayev

Küsmә – Faiq Ağayev

Küsmәyin yaman oldu, Yollarım duman oldu, Göz yaşların damla-damla Ümman oldu. Küsmә mәndәn, küsmә Ürәyim üzmә! Gözüm..

06/11/2011 with 0 Comments

Gәcә zәnglәri – Faiq Ağayev

Sәni bir qaranlıq gecәnin Zәngi apardı bu dünyadan… Bәlkә bu gecәnin zәngini Tәskinlik üçün uydurmuşam. Yoxluğuna mәn..

06/11/2011 with 0 Comments

Hәsrәtimsәn – Faiq Ağayev

Günaş kimi batıb getdin, Gәlәnsәrmi yenidәn? Niyә mәni atıb getdin, Kimsәsiz bir qәribәm… Hәsrәtimsәn sәn mәnim,..

06/11/2011 with 0 Comments

Dözmәrәm sәnsiz – Faiq Ağayev

Mәn sәni sәslәrәm, Qül kimi bәslәrәm, Mәn sәni sevirәm, Bil, sәnsiz dözmәrәm! Sәn mәnim qül-çiçәyim Mәn sevirәm...

06/11/2011 with 0 Comments

Vuruldum bir qıza – Faiq Ağayev

Sәni qörәndәn bәri Qözüm qörmür heç nәyi Dәli-divanә oldum, Hәyatı sәnlә duydum. Mәn vuruldum bir qıza, Parlayan tәk..

06/11/2011 with 0 Comments

Xumar qözlüm – Faiq Ağayev

Niyә mәndәn üz döndәrdin, Mәni dara şәkәr dәrdim. Şirin sözlüm, qülәr üzlüm, Günüm-gecәm, xumar gözlüm! Mәni..

06/11/2011 with 0 Comments

Bayatılar – Faiq Ağayev

Yenә dә, axşam oldu, Gün keçdi, axşam oldu. Gecәlәr mәn alışdım, Әriyәn şam oldu. Yanımda qal bir az da, Göz yaşım var..

06/11/2011 with 0 Comments

Sәn elә bilirdin – Faiq Ağayev

Ayrılıb getmәsәn, kimdir tәsәlin? Yuyursәn arxamsa çatarmı әlin? Mәn sәni bu qәdәr uzaq bilmәzdim, Mәn sәni bu qәdәr..

06/11/2011 with 0 Comments

Bir daha – Faiq Ağayev

Sәnli günlәrimi aparma, gülüm, Onlara bir daha dönmәyәgәyәm. Sevgini qәlbimdәn qoparma gülüm, Bir daha yenidәn döyunca..

06/11/2011 with 0 Comments

Vәfasızım – Faiq Ağayev

Yarmıçıq bir eşqdәn doymadı ürәk, Yarımçıq bir hәyat, de, nәyә qәrәk?! Ayrıyıq, ya birik, bilmәrәm, özün de. Heç..

06/11/2011 with 0 Comments