Mahnı SözləriAzərbaycan mahnı sözləri

Mahnı Sözləri Azərbaycan mahnı sözləri

Laçın mahnı sözləri

Araz axar su ilə, Dəstə-dəstə gül ilə, Mən yarımı sevirəm Şirin-şirin dil ilə Ay Laçın, can Laçın, Mən sənə qurban Laçın… Bağçaların barı gül, Yarı göncə, yarı gül, Gec açıldın, tez soldun, Açmayaydın barı gül, Ay Laçın, can Laçın, Mən sənə qurban Laçın… Yeri-yeri küsən yar, Yeni eşqə düşən yar, Elçiləri qırılmış… Özü elçi düşən […]

Daha ətraflı

Qara tellər mahnı sözləri

Qara tellər, qara tellər, Şəvə kimi qara tellər. Qıvrılanda qara tellər Yar könlümü qarət eylər. Qara tellər, qara tellər, Yar könlümü qarət eylər. Qara gözlər, qara gözlər, Qapqaradır qara gözlər. Cilvələnib şux baxanda, Qara gözlər kimi gözlər? Mən aşiqəm, ağ barama, Qıvrım telli, çox darama. Sənin ki könlün məndədir, Özgəsini gəl, arama!

Daha ətraflı

Qaragilə mahnı sözləri

Gəlmişəm otağına, oyadam səni, qaragiləm, oyadam səni. Nə gözəl xəlq eyləyib yaradan səni, qaragiləm, yaradan səni. Götürüb mən qaçaram aradan səni, qaragiləm, aradan səni. Qızıl gül əsdi, səbrimi kəsdi, Sil gözün yaşın, qaragiləm. Ağlama, bəsdi. Təbrizin küçələri dolanbadolan, qaragiləm, dolanbadolan. Sən ki məni sevmədin, get ayrı dolan, qaragiləm, get ayrı dolan. Nə sənə qız gəhətdir, […]

Daha ətraflı

Qoy gülüm gəlsin, ay nənə mahnı sözləri

Mən aşiqəm zirəsən, Zəfəransan, zirəsən. O günə qurban olum, Sən qapıdan girəsən. Qoy gülüm gəlsin, ay nənə, Qoy yarımm gəlsin, ay nənə, Qapıda duran oğlana İrəhmin gəlsin nənə. Qarabağın düzü var, Düzlərində quzu var. İki könül bir olsa, Kimin ona sözü var?! Gün doğmasa, ay batmaz, Dərdlilər gecə yatmaz. Aləm məni atsa da, Sevgilim məni […]

Daha ətraflı

Sarı gəlin mahnı sözləri

Saçın ucun hörməzlər, Gülü sulu dərməzlər, Sarı gəlin. Bu sevda nə sevdadır Səni mənə verməzlər Neynim aman, aman Neynim aman, aman Sarı gəlin Bu dərənin uzunu, Çoban qaytar quzunu, quzunu, Bu dərənin uzunu, Çoban qaytar quzunu, quzunu. Gün ola mən bir görəydim, Nazlı yarımın üzünü. Neynim aman, aman, Neynim aman, aman, Sarı gəlin.

Daha ətraflı

Sudan gələn sürməli qız mahnı sözləri

Sudan gələn sürməli qız, Çox incidir kuzə səni, Elə naz ilə getmədəsən, Aparırlar bizə səni. Kuzəni əlindən allam, Əlimi boynuna sallam, Ay qiz, səni ozum allam, Ax, di dur, gəl amandir, ölləm, Sevgilim, yamandir, ölləm. Kuzənə ipək duzərəm, Eşqinlə çöllər gəzərəm, Sənsiz mən necə dözərəm, Ax, di dur, gəl amandır, ölləm, Sevgilim, yamandır, ölləm.

Daha ətraflı

Tello mahnı sözləri

Araz üstə, buz üstə, Tello, Kabab yanar köz üstə, Tello, Qoy məni öldürsünlər, Tello, Bir alagöz qız üstə, Tello. Aman, Tello, Tellocan, Tello, Canım, Tello, Tellocan, Tello, Araz axar lil ilə, Tello, Dəstə-dəstə gül ilə, Tello, Mən yarımı sevirəm, Tello, Şirin-şirin dil ilə, Tello. Bağa girdim bar üçün, Tello, Heyva üçün, nar üçün, Tello, Əsirgəmə […]

Daha ətraflı

Toyçular mahnı sözləri

Toyçular yar can əlində mərcan, Mən sənə heyran oy aman aman. Mən gedərəm məstanə yarim üçün fistane, Yare fistan yaraşar ah bir geysə üstünə. Toyçular yar can əlində mərcan, Mən sənə heyran oy aman aman. Evləri yol üstüdür kəməri bel üstüdür, Hər gün keçmə buradan demesinler dostudur. Toyçular yar can əlində mərcan, Mən sənə heyran […]

Daha ətraflı

Yadıma sən düşəndə mahnı sözləri

Dağlara çən düşəndə Sünbülə dən düşəndə Ruhum bədəndə oynar, Yadıma sən düşəndə. Bu qala daşlı qala, Cınqıllı, daşlı qala, Qorxuram gec gələsən, Gözlərim yaşlı qala. Qızıl gül olmayaydı Saralıb solmayaydı Bir ayrılıq, bir ölüm Heç biri olmayaydı. Bu qala daşlı qala, Cınqıllı, daşlı qala, Qorxuram gec gələsən, Gözlərim yaşlı qala.

Daha ətraflı

Yar bizə qonaq gələcək mahnı sözləri

Ala gözüm aldı canım Əldən gedib tab-təvanım Sənə qurban mənim canım Yar bizə qonaq gələcək, balam Bilmirəm nə vaxt gələcək, gülüm, Söz verib, sabah gələcək. Dara zülfün, sal hər yana, Gözlərin bənzər ceyrana, Baxdım qaldım yana-yana, Yar bizə qonaq gələcək, balam Bilmirəm nə vaxt gələcək, gülüm, Söz verib, sabah gələcək. Şamamalar xallı-xallı Yar giyinib yaşıl […]

Daha ətraflı